آشنایی با آفات گلخانه ای - قسمت دوم- مگش های مینوز

آشنایی با آفات گلخانه ای – قسمت دوم: مگس مینوز

شما در این ویدئو قسمت دوم (مگس مینوز) از مجموعه ده قسمتی آشنایی با آفات گلخانه ای را مشاهده می فرمائید. 1- کلیات 2- مگس مینوز 3- شته ه...

ادامه مطلب

نمونه برداری فنی از برگ درخت پسته، مدیریت تغذیه گیاهی، زمان نمونه برداری، محل نمونه برداری، تعداد برگ لازم برای نمونه، نگهداری نمونه ها، تغذیه اصولی و دقیق درخت پسته

نمونه برداری فنی از برگ درخت پسته – مدیریت تغذیه گیاهی

شما در این ویدئو با نمونه برداری فنی از برگ درخت پسته، مدیریت تغذیه گیاهی، زمان نمونه برداری، محل نمونه برداری، تعداد برگ لازم برای نمو...

ادامه مطلب