محتوای آموزشی

نماتد

نماتد، نماتد ریشه، نماتد مولد گره ریشه

نماتد چیست؟
کرم لوله ای ریشه گره ای به عنوان انگلهای کرم لوله ای شناخته میشوند که به اصطلاح آن را نماتد می گویند. محل زندگی انها در خاک میباشد و محیط های گرم با زمستان کوتاه برای رشد و زندگی این جانوران ایده ال میباشد. 🐛🐛
برای تشخیص زمین های آلوده اگر مشتی خاک از نواحی مختلف زمین بردارید و آن را در لیوان آبی بریزید خاک درون آب ته نشین می شوند و موجودات زنده ی درون خاک بر روی سطح آب شناور می مانند، اگر موجودات زنده ی انرا درون اب استخراج کنید جانوران نخی بلندی پیدا میکنید که همان نماتد ها هستند.🐛🐛🐛🐛
خسارات ناشی از نماتد در دنیا حدود پنج درصد از کل خسارات کشاورزی از نماتد ها است. اینگونه که این کرم باعث عفونت و وجود گال در ریشه میشود. تقریبا گیاهی نیست که از حمله ی این کرمهای لوله ای در امان باشد ، و بیشترین سطح خسارت را در بین بیماری ها وارد میکند. نماتد ها از طریق ابیاری ، انسان و حیوانات همچنین نهال ها و بوته های الوده وارد زمین می شوند.🐛🐛
شکل نماتد
در بین کرم ها دسته ی نر به شکل کامل یک کرم است و دسته ی ماده گلابی شکل هستند، کرم ماده تولید تخم میکند و از تخم ها در یک کیسه ی ژلاتینی محافظت میکند تخم ها در داخل و خارج بافت ریشه گذاشته میشود و زمستان را پشت سر میگذرانند و در بهار تخم ها شکسته شده و لارو های سن دوم به گیاهان میزبان حمله می کنند.🐛🐛🐛
علائم نماتد
علائم نماتد بیشتر روی ریشه ها ظاهر میشود که به صورت گره شدن و برجستگی های گره مانند و پوسیدگی و خشکی می باشد در اصطلاح کشاورزان شکل ظاهری این بیماری را برای ریشه به پا مرغی توصیف میکنند، در گیاهان جوان مرگ را تجربه میکنند و در گیاهان مسن تر زردی و کوتولگی همچنین پژمردگی در ساعات روز گزارش شده است.

کنترل نماتد🐉🐉
کنترل نماتد هنوز هم قابل بحث است اما در بین روش های شیمیایی و بیولوژیکی امتحان شده پیشگیری بهتر از درمان بوده است، البته بهترین روش برای پیشگیری انتخاب ارقام مقاوم گیاهان است، دادن یخ اب زمستانه ، کاشت زودتر از موعد و افتابدهی خاک و ضد عفونی خاک نیز موثر است از روش های بیولوژیکی مبارزه با کرم های لوله ای کاشت گل جعفری است که خاصیت کرم لوله کشی دارد و کاشت این گیاه باعث کم شدن جمعیت کرم های لوله ای میشود. 🐛🐛🐛
مبارزه ی شیمیایی با نماتد ها هنوز جواب قطعی نداده است و حدس و گمان ها در مورد استفاده کردن یا نکردن سموم کشاورزی در مورد این بیماری خطرناک بسیار زیاد است. بسیاری از کشاورزان راهکار های ابداعی خود را در مبارزه با این کرم های لوله ای پیشنهاد میدهند و البته شرکت های تولیدی سموم نیز سموم زیادی در مورد مبارزه با نماتد تولید کرده اند که البته هیچ کدام جواب قطعی در بر نداشته است. اما بهترین سمومی که بیشترین نتایج را در بر داشته است میتوان به سموم زیر اشاره کرد: دی بروکلروپرپان، اگزامیل ، فینامیفیوس ، راگبی و نماکور میتوان استفاده کرد که روش استفاده ی ان مخلوط کردن ان با خاک یا در اب ابیاری است.